redpin redpin-lit redpin-pushed redpin-lit-pushed yellowpin yellowpin-lit yellowpin-pushed yellowpin-lit-pushed greenpin greenpin-lit greenpin-pushed greenpin-lit-pushed bluepin bluepin-lit bluepim-pushed bluepin-lit-pushed home-open home-close
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
WiWo Support
Sinds 1994

Projecten

WiWo Support biedt ondersteuning bij projecten. Dit kunnen (grote) projecten zijn zoals het vervangen van de gehele netwerk infrastructuur, maar ook kleine projecten, zoals maatwerk koppelingen tussen informatiepanelen en het internet.
Een andere taak welke goed als project kan worden aangepakt, is het afhandelen van 'Incidenten'. Denk hierbij aan een hack-poging, een virus-uitbraak, of uitval van apparatuur. Naast het herstellen van de functionaliteit is het dan ook noodzakelijk maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
Bij het afhandelen van Incidenten wordt vaak gebruik gemaakt van een Incident Response Team of IRT. Bij kleine organisaties is het meestal de IT'er die alle problemen op zijn of haar bordje krijgt. Door de juiste tools en procedures wordt het afhandelen van incidenten efficiënter en inzichtelijker.